UAB „GL Pharma Vilnius“ vykdo Austrų farmacinės kompanijos G.L. Pharma, kuri gyvuoja jau daugiau kaip 60 metų, produktų reklamą Lietuvoje, rūpinasi atstovaujamų gamintojų registracijos klausimais Lietuvos teritorijoje.

Atskleidimo kodeksas

UAB „GL Pharma Vilnius“, būdama Vaistų gamintojų asociacijos (VGA) nare, vadovaujasi Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos ir Vaistų gamintojų asociacijos patvirtintu Informacijos atskleidimo kodeksu ir atskleidžia informaciją apie vertes (grynuosius pinigus, natūrinę bei kitokią naudą), tiesiogiai arba netiesiogiai perleistas sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms.

Atskleidimo kodeksas

UAB GL PHARMA VILNIUS 2015 m. perleistų verčių ataskaita

UAB GL PHARMA VILNIUS 2016 m. perleistų verčių ataskaita

UAB GL PHARMA VILNIUS 2017 m. perleistų verčių ataskaita